Níže uváděné ceny vybraných geodetických úkonů jsou pouze orientační. Výslednou cenu vždy ovlivňuje mnoho faktorů (rozsah zakázky, mapové podklady, stav terénu apod.), které je nutné řešit individuálně. Po sdělení záměru a základních informací (název katastrálního území, parcelní čísla, rozsah prací) je možné vypracovat konkrétní cenovou nabídku.

Výkon Měrná jednotka Cena za MJ
Zajištění potřebných dat z KN, přehledové mapy, poradenský servis k zakázce zdarma
Vytyčení vlastnické hranice – parcely KN 100m od 2600,-
Vytyčení vlastnické hranice – parcely ZE 100m od 4400,-
Geometrický plán pro rozdělení či změnu hranic pozemku – vektorová KM 100m 4900,-
Geometrický plán pro rozdělení či změnu hranic pozemku – rastrová KM 100m 6000,-
Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy – vektorová KM objekt do 14 bodů 5200,-
Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy – rastrová KM objekt do 14 bodů 6500,-
Množstevní sleva pro vytyčení vlastnické hranice a výše uvedené GP 100m – 1000m sleva až 20%
nad 1000m sleva až 50%
GP pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen + tabulka parcel 100m 3400,-
Vytyčení drobných staveb (RD) včetně podkladů pro kolaudaci objekt do 8 bodů 5200,-
každý bod nad 8 bodů 250,-
Trvalá stabilizace bodu (pl. mezník, geodetický hřeb) 1 bod 150,-

* při větším počtu měrných jednotek jsou aplikovány množstevní slevy v řádu desítek procent
* koncové ceny vždy obsahují veškeré náklady na materiál, dopravu a správní poplatky
* ceny neobsahují zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH)
* minimální cena geometrického plánu je 3900,- bez DPH