Naše firma zajišťuje veškeré zeměměřické práce v oblasti stavební geodézie a katastru nemovitostí (od zajištění prvotních mapových podkladů a samotného vytyčení stavebního objektu po vyhotovení geometrických plánů, dokumentací skutečného provedení staveb či dalších materiálů pro kolaudační řízení).

Pro realizaci našich zakázek využíváme nejmodernější technologie, jako je například jednomužná robotická totální stanice, GNSS aparatury či digitální nivelační přístroje. S pomocí těchto zařízení a moderního softwarového vybavení jsme schopni rychle zpracovávat požadavky našich zákazníků.

Jednou z našich specializací jsou výstavby či opravy komunikací, tunelů a mostů. Pro naši práci využíváme software Bentley MXROAD. S jeho pomocí jsme schopni vytvořit z dodaných podkladů návrhový model komunikace, který následně slouží k přípravě vytyčení, výpočtům kubatur, tvorbě příčných a podélných řezů či vyhodnocování výsledků kontrolních měření. Mezi jeho speciální funkce patří například zobrazení proudu odvodnění, identifikace plochých míst či rozsáhlé analýzy konstrukčních vrstev.

V případě absence podrobné projektové dokumentace pro opravy povrchů vozovek jsme schopni po zaměření stávajícího stavu vytvořit návrh na optimalizaci nivelety, výpočet ploch, kubatur frézování a nové živice. Při provádění podobné opravy vycházející z optimalizované nivelety se před zahájením prací provede vytyčení hloubek frézování s potřebnou hustotou, čímž je zajištěno frézování jen v nezbytné tloušťce. Výsledný povrch pak sleduje tvar budoucí nivelety a umožní pokládku konstantní tloušťky živičné vrstvy.