V následujících odstavcích jsou zmíněny některé dlouhodobé stavební zakázky, na jejichž realizaci se naše firma podílela.

Výrobní hala Ametic Nepomuk – jeřábová dráha (2015)
Naše firma zde prováděla polohové a výškové usazení jeřábové dráhy o délce 100m s následným kontrolním měřením. Měření bylo prováděno naší robotickou totální stanicí a digitálním nivelačním přístrojem.

Dálnice D3 stavba 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí Jeřábová dráha Nepomuk Jeřábová dráha Nepomuk

Dálnice D3 stavba 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí (2009 – 2014)
Stavba začíná jižně od MÚK Soběslav. Bezprostředně za tímto objektem dálnice překračuje dvě vodoteče a dostává se pod silnici III. třídy Soběslav – Chlebov. V dalším úseku pak následuje mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/23 Jindřichův Hradec – Dráchov. Přibližně kilometr za křižovatkou je most přes Lužnici, který tvoří samostatnou stavbu 0308B. Za mostem je dálnice vedena po násypovém tělese a ukončena přibližně 200m za mimoúrovňovou křižovatkou Veselí – sever. Délka celé stavby je 7652m. Naše firma zde byla jmenována jako hlavní dodavatel geodetických prací. Po otevření tohoto úseku zde bude naše firma provádět víceletý monitoring sedání dálničního tělesa.

Dálnice D3 stavba 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 512 D1 – Vestec (2010)
Tento úsek umožňuje klíčové napojení dopravy z D1 na D3, R4, D5, R6 a R7. Dopravě na silničním okruhu kolem Prahy se tak otevírá cesta k dálnici D1, dopravní tepně celé země. Naše přítomnost se na této stavbě omezila na období tvorby cementobetonového povrchu vozovky po celé délce stavby.

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 512 D1 – Vestec

Silnice I/34 Propojení dopravních okruhů České Budějovice (2009 – 2010)
Jedná se o prodloužení již vybudované silnice I/34 České Budějovice – Lišov směrem na Strakonickou ulici. Jakožto hlavní geodetická firma jsme zajišťovali veškerou geodetickou podporu stavby včetně výstavby tří mostních objektů a tvorby geometrických plánů.

Silnice I/34 Propojení dopravních okruhů České Budějovice Silnice I/34 Propojení dopravních okruhů České Budějovice 2 Silnice I/34 Propojení dopravních okruhů České Budějovice 3

Přeložka silnice II/145 Běleč (2008 – 2010)
Tato stavba představuje největší dopravní investici Jihočeského kraje na Prachaticku za poslední roky. Naše uskupení zde zajišťovalo práci hlavní geodetické firmy.

Přeložka silnice II/145 Běleč Přeložka silnice II/145 Běleč 2

Silnice II/103 – Průtah České Velenice (2008-2009)
Rekonstrukce průtahu města České Velenice včetně přilehlých chodníků, parkovišť a inženýrských sítí.

Silnice II/103 – Průtah České Velenice Silnice II/103 – Průtah České Velenice 2

Dálnice D3 stavba 0305-II Nová Hospoda – Mezno (2008 – 2009)
Tato stavba v délce 2km znamenala dokončení obchvatu Tábora a Sudoměřic ze severní strany. Naše firma zde figurovala jako hlavní dodavatel geodetických prací.

Dálnice D3 stavba 0305-II Nová Hospoda - Mezno

R4 křižovatka I/20 Nová Hospoda (2005 – 2007)
Jedná se o mimoúrovňové křížení silnic I. třídy ve směru České Budějovice, Praha, Plzeň a Strakonice. Naše firma zde působila při provádění zemních prací.

R4 křižovatka I/20 Nová Hospoda

Silnice I/39 Hořice na Šumavě – Černá v Pošumaví (2004 – 2007)
Stavba této silnice je posledním úsekem 18km komunikace spojující Český Krumlov s přehradní nádrží Lipno v katastru obce Černá v Pošumaví. Kompletní modernizace tohoto úseku byla nutná pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Během výstavby byla provedena řada přeložek inženýrských sítí a objektů. Naše firma zde opět zajišťovala většinu geodetických činností.

Silnice I/39 Hořice na Šumavě - Černá v Pošumaví Silnice I/39 Hořice na Šumavě - Černá v Pošumaví 2

Dálnice D3 stavba 0306-I Mezno – Chotoviny (2004 – 2007)
Stavba 0306-I obsahuje jednu mimoúrovňovou křižovatku tvaru diamant, která kromě blízkých Chotovin napojuje na dálnici také všechny okolní obce a rovněž stávající silnici I/3 (E55). Součástí stavby 0306-I jsou dále tři protihlukové stěny, řada přeložek polních cest, zajišťujících přístup na stávající pozemky, úpravy vodotečí a vegetační úpravy. Součástí systému odvodnění dálnice je i suchý poldr. Naše firma zde zajišťovala geodetické práce zejména pro stavební objekty jejichž zhotovitelem byla firma Strabag a.s.

D3 stavba 0306-I Mezno - Chotoviny

Dálnice D3 stavba 0306-IIA Chotoviny – Stoklasná Lhota (2002 – 2005)
Stavba je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 3280 m. Součástí stavby bylo pět mostů. Stavba začíná nedaleko obce Chotoviny. S původní silnicí I/3 byla propojena pomocí provizorního napojení u plánované MÚK Chotoviny. Naše firma zde zajišťovala geodetické práce zejména pro stavební objekty jejichž zhotovitelem byla firma Strabag a.s.

D3 stavba 0306-IIA Chotoviny - Stoklasná Lhota

Dálnice D8 – tunel Panenská (2003 – 2006)
Tunel je součástí dálnice D8 mezi Ústím nad Labem a německou hranicí. Jde o dvou tubusový tunel s dvěma jízdními pruhy (3,5m) v každém tubusu, dlouhý je 2160m a průjezdný profil má 4,5m. Naše přítomnost spočívala v zajištění vytyčovacích prací pro tvorbu cementobetonového povrchu vozovky.

Dálnice D8 - tunel Panenská Dálnice D8 - tunel Panenská 2

Dálnice D1 Brno – Kroměříž – Lipník nad Bečvou, stavba 0133 Vyškov – Mořice (2006)
Tato stavba navazuje na úsek dálnice do Vyškova a je částí dalšího souboru staveb umožňující pokračovat po dálnici na Kroměříž a dále do Lipníku nad Bečvou. Naše firma zajišťovala geodetické práce při zhotovení celkem 8km cementobetonové vozovky.

Stavba 0133 Vyškov – Mořice 1 Stavba 0133 Vyškov – Mořice 2

Oprava silnice I/3 Borek – Litvínovice (I. stavba 2000 – 2001), Tábor – Litvínovice (II. stavba 2002 – 2003)
Vzhledem k vysokému dopravnímu zatížení bylo nutné tuto trasu kompletně zrekonstruovat. Nerovnosti a poruchy byly odstraněny celkovou rekonstrukcí vozovky, která spočívala ve vyfrézování starých živičných vrstev a jejich nahrazením novou zesílenou živičnou konstrukcí. Zde bylo provedeno naší firmou vypracování optimalizovaného návrhu nivelety a vytyčení vrstev pro pokládku živice.

I/3  Borek – Litvínovice 1 I/3  Borek – Litvínovice 2

Silniční okruh kolem Prahy, stavba č. 516 Třebonice – Řepy, II. etapa (1998 – 2001)
Stavba č. 516 zajišťuje dopravní spojení mezi ukončeným úsekem pražského okruhu I/1 Slivenec – Třebonice a silnicí I/6 Karlovarská. Začátek stavby se nachází v místě mimoúrovňové křižovatky Třebonice (napojení pražského silničního okruhu na dálnici D5) a končí po 3,3km. Náplní naší práce byla geodetická příprava pro pokládku betonové vozovky na celém silničním okruhu.

Stavba č. 516 Třebonice – Řepy 1 Stavba č. 516 Třebonice – Řepy

Silnice I/34 České Budějovice – Lišov (1997 – 1999)
Tato čtyřproudová komunikace kategorie S 22,5/80 o délce 6,6km umožňuje plynulý výjezd z jihočeské metropole. Naše firma zde zajišťovala kompletní geodetické práce při výstavbě samotné komunikace, velké okružní křižovatky a mostů.

Silnice I/34 České Budějovice – Lišov Silnice I/34 České Budějovice – Lišov 2

Stavba Štěrboholské radiály v Praze (1997 – 1999)
Výstavbou Štěrboholské radiály byla prodloužena Jižní spojka s parametry rychlostní čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace. Jedná se o komunikační propojení dálnic D5, D1 a D11.

Štěrboholská radiála 1 Štěrboholská radiála 2

Dálniční celní přechod Rozvadov – Waidhaus (1994 – 1997)
Spolupráce na stavbě největšího společného celního odbavovacího zařízení na česko – německé hranici. Objem prací zahrnoval veškeré pozemní objekty, dva mosty, zpevněné plochy, parkoviště a komunikace o celkové ploše 134 400m2. Současně byly zajišťovány geodetické práce pro pokládku betonových krytů vozovek prováděných německou firmou Heilit – Woerner BAU – AG Mnichov.

Dálniční celní přechod Rozvadov – Waidhaus

Dálnice D5 Praha – Rozvadov úsek 512C (1994 – 1997)
Zajištění geodetických prací pro výstavbu všech mostních objektů na tomto úseku, včetně oboustranné dálniční odpočívky Kateřina (v km 144) a čerpacích stanic SHELL.

Dálnice D5 - úsek 512C

Dálnice D5 Praha – Rozvadov úsek 0507 (1991 – 1993)
Veškeré geodetické práce včetně výstavby mostů (např. most stavěný segmentovou technologií na Klabavě u Rokycan).

Dálnice D5 - úsek 0507