Kompletní zeměměřické služby v oblasti stavební geodézie
 • vytyčovací práce v průběhu stavby
 • tvorba bodových polí a vytyčovacích sítí včetně stabilizace
 • podklady pro projektovou dokumentaci
 • podklady pro kolaudační řízení
 • kontrolní měření stavebních objektů
 • dlouhodobé sledování posunů a deformací stavebních objektů
 • dokumentace skutečného provedení staveb a průběhu inženýrských sítí dle směrnic správců
 • zaměřování konstrukcí jeřábových drah a jeřábů
 • zaměření a výpočty kubatur
 • tvorba účelových map
 • Kompletní zeměměřické služby v oblasti katastru nemovitostí
 • zajišťování potřebných dat z KN
 • vytyčování a stabilizace vlastnických hranic
 • geometrické plány
 • věcná břemena (služebnosti)
 • Zeměměřický servis pro drobné stavebníky
 • zaměření stávajícího terénu
 • výpočet kubatur zemních prací
 • vyznačení průběhu vlastnických hranic
 • vytyčení projektovaných částí stavebních objektů
 • dokumentace skutečného provedení
 • geometrický plán včetně podkladů pro kolaudaci
 • Církevní restituce
 • zajištění historických materiálů na katastrálních úřadech
 • porovnání stavů v historických evidencích
 • vytyčení vlastnických hranic
 • geometrické plány